Vstavljanje strani v PDF

V PDF lahko vstavljate dodatne strani. Najpogosteje so to strani iz drugega PDF dokumenta, včasih pa tudi prazne strani, na katere boste morda dodali novo besedilo, slike ali komentarje.

Večina brezplačnih orodij ne omogoča vstavljanja dodatnih strani oz. je za to potrebno dokupiti razne dodatke ali module.

Lahko pa pridete do istega rezultata po daljši poti, tako da uporabite možnost združevanja oz. spajanja dveh ali več PDF-jev (t. i. merge ali combine) in nato izbrišete morebitne odvečne strani. Za spajanje lahko uporabite spletno orodje Sejda ali pa namestite PDF Architect (spodaj).

PDF Architect
  1. Z brisanjem odvečnih strani, pripravite PDF, ki ga boste vstavili v drug PDF, in ga shranite kot ločeno datoteko.
  1. V meniju Create (Ustvari) izberite Combine files (Združi datoteke). Odpre se spodnje okno, v katerem izberite možnost Add Files (Dodaj datoteke).
PDF Architect - Create
PDF Architect – Create
  1. Izberite dve ali več datotek (držite tipko Ctrl, če jih želite izbrati več), ki jih želite združiti in spodaj določite njihov vrstni red.
  1. Zgoraj kliknite gumb Combine (Združi).
PDF Architect - Combine

Če želite na ta način vstaviti strani sredi drugega PDF-ja, morate prvotni PDF razdeliti na dva dela in nato združiti vse tri dele (prvi del starega, novega, ki ga vstavljate, in drugi del starega PDF-ja).

Opombi:

  • pri vstavljanju dodatnih strani se morebitno številčenje strani ne bo popravilo (rezultat bo tak, kot da zlagate strani na papirju).
  • pri uporabi spletnih različic bodite pozorni na varnost oz. zaupnost podatkov, ki jih pošiljate.

OGLEJTE SI TUDI:


Če potrebujete pomoč pri urejanju ali prevodu PDF-ja, nas kontaktirajte na pdf@aikwit.com.


Ključne besede:
vstavljanje strani v PDF, združevanje PDF-jev, workaround, vstavi novo stran